Vereniging van Middelbaar en Hoger Personeel

Chemische Bedrijven en Industrieën

 
 

Sinds april 2010 is de VMHP-CBI, de Vakvereniging voor Middengroepen en Hoger Personeel, online via deze website.


De VMHP-CBI is één van de verenigingen die aangesloten is bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP).


De VMHP-CBI komt op voor de belangen van personeel in het hoger- en middenkader van Croda, Givaudan en Saint-Gobain in Nederland. Zij behartigt alle collectieve én individuele belangen van de leden op het gebied van werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

De leden van de vereniging kunnen terecht voor persoonlijke adviezen en bemiddeling in geval van problemen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst.


Activiteiten:

 1. Bevorderen van goede regelingen betreffende de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor het personeel

 2. Voeren van onderhandelingen t.a.v. bijvoorbeeld een nieuwe pensioenregeling

 3. Voeren van onderhandelingen t.a.v. bijvoorbeeld een nieuw salarissysteem

 4. Praatpaalfunktie en vraagbaak

 5. Professionele individuele belangenbehartiging

 6. Juridische ondersteuning na aanvang lidmaatschap:

 7. Binnen 3 maanden: alleen een luisterend oor en advies

 8. Binnen 6 maanden: ondersteuning door één van de Unie-medewerkers, dus geen juridische hulp

 9. Na 6 maanden: ook juridische hulp

 10. Versturen van nieuwsbrieven

 11. Overleg met Ondernemingsraad

 12. Organiseren van ledenbijeenkomsten, lokaal en algemeen

Website van de VMHP-CBI